Czy warto składać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego przed Wojewódzką Komisją ds. zdarzeń medycznych?

23.04.2019

 

Nawiązując do moich wcześniejszych wpisów (część 1 i część 2), skoro jest już wiadome w jakich sytuacjach może dojść do zaistnienia zdarzenia medycznego, należy postawić sobie pytanie czy warto składać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

 

W mojej ocenie tak. A dlaczego?? Powodów jest kilka… ja wskażę ich 4.

 

PO PIERWSZE krótki termin rozpatrzenia sprawy – przepisy zobowiązują Komisję do wydania orzeczenia nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Choć nie zawsze w praktyce termin ten zostaje dotrzymany przez Komisję, to i tak okres trwania postępowania przed Komisją jest krótszy niż trwające latami postępowania sądowe.

 

PO DRUGIE procedura postępowania jest uproszczona i odformalizowana w porównaniu do postępowania sądowego, co w konsekwencji prowadzi do sprawnego przeprowadzenia postępowania dowodowego i w efekcie możliwości uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia od ubezpieczyciela podmiotu leczniczego, w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia.

 

PO TRZECIE wnioskodawca musi jedynie uprawdopodobnić zaistnienie zdarzenia medycznego, a nie je udowodnić. Istotne jest, że celem postępowania przed Wojewódzką Komisją jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne. W związku z powyższym, Komisja ustala odpowiedzialność samego podmiotu leczniczego, natomiast drugorzędne znaczenie ma ustalenie osoby, która jest bezpośrednim sprawcą szkody.

 

PO CZWARTE niskie koszty postępowania w porównaniu do postępowania sądowego, bowiem opłata od wniosku wynosi 200 zł bez względu na wysokość żądanej kwoty odszkodowania/zadośćuczynienia. Poza tym, opłata podlega zaliczeniu na poczet kosztów postępowania przed Wojewódzką Komisją ds.Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

 

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ponosi:

  1. podmiot składający wniosek - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego;

  2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym;

  3. ubezpieczyciel - w przypadku gdy ubezpieczyciel nie przedstawi w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia

 

Istotne jest, że w postępowaniu przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych koszty są zryczałtowane, co szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz.U. z 2011 r. nr 294 poz. 1740). Ustalone stawki, w wyżej wskazanym akcie prawnym, są stosunkowo niskie w porównaniu do wysokich zaliczek i końcowych kosztów związanych ze sporządzeniem opinii biegłego sądowego z danej dziedziny medycyny w postępowaniu sądowym. Ponadto, warto zauważyć, że Komisja może zażądać od podmiotu przegrywającego tylko część kosztów albo nie obciążać go w ogóle kosztami, stosując odpowiednio art. 102 k.p.c., co zdarza się w praktyce dość często w sytuacji kiedy stroną przegrywającą jest pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub jego spadkobiercy.

 

Podsumowując, postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. zdarzeń medycznych nie jest instytucją idealną i niestety obarczone jest również wadami, jednak w mojej ocenie utworzenie przez ustawodawcę dodatkowego instrumentu prawnego dla poszkodowanego pacjenta w celu dochodzenia odszkodowania/zadośćuczynienia należy ocenić pozytywnie.

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Please reload

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również