Suplementy diety – czy szykuje się restrykcyjna nowelizacja?

06.09.2019

Od wielu miesięcy prasa donosi o planowanych modyfikacjach w przepisach prawa dotyczących suplementów diety – czy rzeczywiście nadchodzą wielkie zmiany i jakich nowości należy się spodziewać? I czym w ogóle są suplementy diety?

 

 

Suplement diety to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie.

 

Dopuszczalne postaci suplementu diety to: kapsułki, tabletki, drażetki i inne podobne, saszetki z proszkiem, ampułki z płynem, butelki z kroplomierzem i inne podobne postacie płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego. Suplementów diety nie należy przy tym mylić ze środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego – zdefiniowanymi nota bene w tej samej ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Konferencja i debata

Przyczynkiem do debaty nad nowelizacją norm regulujących obrót suplementami diety miały być raporty NIK oraz wzrastająca w błyskawicznym tempie liczba zgłoszeń o wprowadzeniu suplementu diety do obrotu. Dla przypomnienia warto dodać, że w świetle obecnie obowiązujących przepisów wprowadzenie suplementu diety do obrotu nie jest obwarowane żadnymi restrykcyjnymi procedurami, a precyzując – wymaga tylko powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego. Powiadomienie musi obejmować jedynie wskazane w ww. ustawie dane (w tym m.in. nazwę produktu, jego postać i producenta, skład jakościowy i ilościowy a także nazwę / imię i nazwisko oraz NIP podmiotu powiadamiającego). Wywołuje ono skutki od daty doręczenia wersji z podpisem własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Więcej informacji na temat aktualnych procedur związanych z wprowadzeniem suplementu diety do obrotu można znaleźć na portalu GIS pod tym adresem: https://suplementy.gis.gov.pl/.

 

Rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzony przez Głównego Inspektora Sanitarnego, można przeglądać tutaj: https://rejestrzp.gis.gov.pl/index.php.

 

W konferencji zorganizowanej pod patronatem m.in. Głównego Inspektora Sanitarnego i Naczelnej Izby Aptekarskiej już w 2017 r. udział wzięli przedstawiciele polityki i zawodów medycznych. Celem poszukiwanych rozwiązań miało być wypracowanie regulacji zwiększających bezpieczeństwo konsumentów, poprzez wprowadzenie dalszych restrykcji, jak m.in.:

💊 obowiązek uiszczenia opłaty za notyfikację

💊 wprowadzenie systemu ostrzegania konsumentów przed niezbadanymi suplementami przez informację o braku notyfikacji

💊 podwyższenie kar finansowych za wprowadzanie do obrotu suplementów nielegalnych lub niebezpiecznych

💊 wprowadzenie obowiązku monitorowania reklam suplementów diety

zakaz wskazywania na etykietach suplementów diety i w ich reklamie na właściwości lecznicze, uzdrawiające lub zapobiegawcze

💊 uregulowanie tzw. umbrella branding (ang. znaki parasolowe) poprzez określenie dopuszczalnego zakresu upodabniania do siebie produktów

💊 wprowadzenie obowiązku umieszczania na opakowaniach i w reklamie suplementów diety czytelnych informacji, w tym treści „suplement diety”

 

(więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/prezes-nik-o-uporzadkowaniu-rynku-suplementow-diety.html).

 

I co dalej…?

Wypracowane postulaty, jakkolwiek w ocenie wielu słuszne, jak dotąd nie doczekały się legislacyjnej realizacji – dwa lata po wspomnianej konferencji zapowiadane restrykcyjne wymogi wprowadzania suplementów diety do obrotu i kontroli ich reklamy nadal nie obowiązują. Śledząc dalsze ewentualne kroki ustawodawcy w tym zakresie, warto więc zachować czujność przed zakupem określonego produktu i przynajmniej dokładnie zapoznawać się z zawartą na opakowaniu informacją, szczególnie jeśli uwzględnić fakt, że według danych przekazywanych przez media suplementy diety są spożywane przez znaczną część społeczeństwa (nawet 70%).

 

Teraz już wiesz – suplementy: bądź czujny w stosowaniu i wybieraj rozsądnie!

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Please reload

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również