Zastrzyk legislacji - cz. 8.

02.12.2019

 

 

Poniżej prezentujemy wybrane informacje o aktach prawnych, które weszły w życie lub zostały uchwalone w listopadzie oraz projektach ustaw, które pojawiły się w listopadzie na stronach RCL.

 

Zapraszamy do lektury :)
 

 

 

Akty prawne, które weszły w życie w listopadzie:

 

data wejścia w życie: 14 listopada 2019 r.

 

Nowelizacja zmienia ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 786).

 

Na mocy nowelizacji dokonano zmiany ww. ustawy polegającej na uchyleniu ust. 2 w art. 1, który stanowi, że ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

 

Uchylenie tego przepisu umożliwiło osobom wykonującym zawody medyczne (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom, fizjoterapeutom czy diagnostom laboratoryjnym) uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, co ma znaczenie w sytuacji, gdy w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie będą mieli wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Zatem np. lekarz, mimo regulacji prawnych dotyczących uzyskiwania specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, będzie mógł przystąpić do specjalizacji lub mieć uznany dorobek naukowy lub zawodowy i uzyskać tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, np. w dziedzinie psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, gdyż w katalogu dziedzin określonych dla specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nie ma takiej dziedziny specjalizacji.

 

 

 

 

Projekty ustaw, które pojawiły się na stronach RCL w listopadzie:

 

projekt z dnia 21 listopada 2019 r.

 

Projekt ustawy ma na celu stworzenie warunków gwarantujących poprawne określenie przyczyny śmierci, przez osobę inną niż sporządzająca kartę zgonu, zgodne z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10), co między innymi umożliwi dokładne mapowanie przyczyn zgonów na danym obszarze i dywersyfikację środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. W ocenie projektodawcy brak jednoznacznej wiedzy o przyczynie śmierci implikuje dezynwolturę w generowaniu danych dotyczących schorzeń generujących najgroźniejszy skutek, jakim jest śmierć na danym makro- i mikroregionie kraju.

 

Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów określa zasady:

 • stwierdzania i potwierdzania zgonu;

 • ustalania przyczyny zgonu oraz przeprowadzania badania pośmiertnego;

 • nabywania i utrata prawa do wykonywania czynności koronera;

 • sporządzania karty zgonu;

 • rejestracji zgonów;

 • finansowania zadań związanych ze stwierdzaniem, potwierdzaniem i dokumentowaniem zgonów.

 

Przepisy ustawy nie będą miały jednak zastosowania w przypadku zgonu pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w zakresie uregulowanym w art. 28, art. 28a, art. 31 i art. 32 ustawy o działalności leczniczej, oraz w innych przypadkach, o których mowa w odrębnych przepisach, w zakresie spraw w nich uregulowanych. Zaś zasady wydawania i funkcjonowania karty dziecka martwo urodzonego będą objęte regulacjami dodawanymi w przepisach ustawy o działalności leczniczej.

 

Planuje się, że projektowana ustawa (poza nielicznymi wyjątkami) wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
Please reload

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również