Skutki przekroczenia granicy w okresie od dnia 15 marca 2020 r.

18.03.2020

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433 ze zm.) w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana jest odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. W tej sytuacji organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji administracyjnej.

 

Ponadto, osoba przekraczająca granicę w okresie od 15 marca 2020 r. do odwołania obowiązana jest przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o:

  • adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę,

  • numerze telefonu do kontaktu z tą osobą.

 

Pozyskane informacje przez Straż Graniczną w ramach kontroli są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Jednocześnie, warto wskazać, że członkowie rodzin (domownicy) osób, które przekroczyły granice państwową w okresie od dnia 15 marca 2020 r., mogą zostać objęci obowiązkową kwarantanną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na podstawie decyzji organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacji gdy u osoby, która wróciła z zagranicy wystąpią objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem (COVID-19) i jest ona w trakcie oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego.

 

Niezależnie zaś od w/w podstaw prawnych nałożenia obowiązkowej kwarantanny, jeśli jest tylko taka możliwość, mając na uwadze dbałość o zdrowie i życie nas wszystkich, warto pozostać w domu z własnej, nieprzymuszonej woli w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby zakaźnej.

 

 

Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.​

 

 

 

 

 

Please reload

Zespół autorów Bloga
Dagmara Fabiszak

Dagmara Fabiszak

radca prawny, redaktor bloga

Karolina Sasanowicz

Karolina Sasanowicz

radca prawny

Patrycja Callaghan

Patrycja Callaghan

radca prawny

Aleksandra Brudnoch

Aleksandra Brudnoch

aplikant radcowski

Szukaj po kategoriach
Media
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Please reload

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon

Znajdziesz nas również